Zaproszenie do „Modlitwy serc i stóp”

MODLITWA I POKUTA W INTENCJI NOWYCH POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH ORAZ KAPŁANÓW POSŁUGUJĄCYCH – INICJATYWA PREZBITERÓW CZĘSTOCHOWSKICH POD PATRONATEM ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

 1. Inicjatywa kapłanów częstochowskich pod nazwą „MODLITWA SERC I STÓP KAPŁAŃSKICH W INTENCJI POWOŁAŃ” stanowi formę intensywnego, a wręcz „natarczywego” błagania o nowe powołania kapłańskie dla Kościoła Częstochowskiego, a także, o to by Pan żniwa, wybaczył grzechy i zaniedbania kapłańskie i w swym miłosierdziu posłał nowych robotników na swoje żniwo.
 2. Jej główna idea, to podjęcie pieszej pielgrzymki kapłanów do wszystkich kościołów parafialnych archidiecezji od 16 lipca do 20 sierpnia br. Odbywać się będzie ona w ramach poszczególnych dekanatów w następujący sposób:
  1. W godzinach rannych kapłani odprawiają mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich w kościele, w którym posługują, bądź po uzgodnieniu z proboszczem miejsca w kościele, od którego rozpoczyna pielgrzymkę.
  2. Następnie wyruszają w drogę przechodząc od parafii do parafii, nawiedzając na ok. kwadrans poszczególne kościoły. Wskazane jest dobranie sobie także innych kapłanów, nawet gdyby chcieli przejść tylko jakiś odcinek drogi.
  3. W czasie drogi kapłani odmawiają różaniec i medytują Ewangelię.
  4. Kapłani-pielgrzymi zawiadamiają wcześniej proboszczów poszczególnych parafii o przybliżonej godzinie przybycia do danego kościoła, gdzie przed Sanctissimum  odmawiają dziesiątek różańca oraz przed obrazem Matki Bożej „Pod Twoją obronę” z wezwaniem: „Matko Boża Częstochowska, uproś nam u Syna nowe powołania” i wzywają wstawiennictwa Patrona parafii czy kościoła.
  5. Na drogę kapłani zabierają tylko suchy chleb i wodę. Nie przyjmują zaproszeń na posiłki, lecz jedynie na krótki odpoczynek w zależności od kondycji fizycznej oraz w celu skorzystania z toalety.
  6. W drogę kapłani zabiera drewniany krzyż z napisem „Jezus: szukam właśnie Ciebie” oraz relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Jana Pawła II, czy też inne… Krzyż jest przekazywany z dekanatu do dekanatu kolejnym kapłanom pielgrzymom.

Kilkudziesięciu kapłanów zgłosiło już gotowość podjęcia tej inicjatywy, prosimy o dalsze zgłoszenia (numery telefonów kontaktowych poniżej) oraz o podejmowanie dobrowolnego postu i modlitwy w intencji powołań.

Z listy dekanatów zamieszczonej poniżej zainteresowany powyższą inicjatywą kapłan wybiera odpowiadającą mu datę i uzgadnia ją telefonicznie.

Koordynatorzy:

 

Ks. Marian Duda                Ks. Szymon Gołuchowski            + Andrzej Przybylski

782 510 707                                                                         606 203 044