16 sierpnia 2018 – Dekanat Kłomnicki

DEKANAT KŁOMNICKI

  1. Trasa 14 km:

 

Garnek – Początek ok godz. 9.30 -> 7.5 km Kłomnice -> 3.5 km Rzerzęczyce

-> 3 km Witkowice (zakończenie)

 

Pielgrzymują: Ks. Mirosław Turoń, Ks. Dariusz Tuczapski, Ks. Tomasz Dyjan, Ks. Piotr Molenda

 

  1. Trasa 16 km:

 

Borowno – Msza św. dla obu ekip pielgrzymich o godz. 8.00 pod przewodnictwem abpa Stanisława Nowaka

-> 46 min (3,7 km) -> Kruszyna 1 godz. 37 min (8,1 km) -> Widzów 1 godz. 9 min (5,7 km)

-> Zawada (zakończenie)

 

Pielgrzymują: abp Stanisław Nowak, Ks. Grzegorz Dybaś, Ks. Marian Duda, Ks. Szymon Gołuchowski, Ks. Paweł Wróbel (jun.) Ks. Jakub Raczyński, dr Janusz Wojtyna