Litania do Św. Jana Marii Vianneya

Litania do Św. Jana Marii Vianneya, kapłana

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo i Opiekunko kapłanów – módl się za nami.

Święty Janie Mario Vianneyu, kapłanie Jezusa Chrystusa  – módl się za nami.

Niedościgniony w pasterskiej gorliwości

Ofiarowujący się z miłością za powierzonych swojej opiece duszpasterskiej

Naśladujący Jezusa w wytrwałej modlitwie we dnie i w nocy

Będący wzorem surowej pokuty i postu

Wielbiący Najświętszy Sakrament jako centrum życia chrześcijanina

Czczony przez wiernych Panu, wyśmiewany przez ludzi światowych

Oddający się Panu jako żertwa ofiarna za grzeszników

Niezłomny podczas napaści szatańskich

Kapłanie wytrwały w nauczaniu dróg Pańskich

Kapłanie spowiedniku słynny z wielkich łask Bożych

Kapłanie proroku czytający w ludzkich sercach

Kapłanie bogaty miłością Chrystusa

Kapłanie naśladowco Jezusa Dobrego Pasterza

Kapłanie miłujący ubóstwo

Kapłanie pokorny

Kapłanie święty

Kapłanie zastępco Chrystusa

„Nie wyście Mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. (J 15,16)”

Święty Janie Mario Vianneyu, którego Bóg dał nam jako wzór pasterza, nauczyciela i kapłana, otocz nas swoją opieką na drogach naszego życia, wyproś nam umiłowanie sakramentów świętych i wierność Kościołowi Chrystusowemu. Strzeż naszych kapłanów przed atakami i zasadzkami Złego i prowadź ich, aby posługa którą wykonują przynosiła błogosławione owoce.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.