„Terenin” – Dom Kapłański

zaprasza na dni skupienia i rekolekcje kapłańskie w małych grupach (2-3) osoby

Można w całkowitej ciszy i odosobnieniu na łonie jurajskiej natury mandukować Ewangelię oraz uczestniczyć w przepięknej liturgii Wspólnoty Baranka.

Szczegóły do uzgodnienia telefonicznie:

Ks. Marian Duda, Kapłan Baranka

tel 782 510 707

[email protected]