Wsparcie duchowe

DUCHOWO PIELGRZYMUJĄ WSPIERAJĄC NAS MODLITWĄ

 1. Karmelitanki Bose w Częstochowie – Karmel pw. Miłosierdzia Bożego

 2. Małe Siostry Jezusa (Bł. Karola de Foucauld)

 3. Małe Siostry i Bracia Baranka

 4. Siostry Karolanki

 5. Siostry Dominikanki z konwentu w Świętej Annie

 6. Siostry Dominikanki Matki Bożej Różańcowej – Częstochowa

 7. Siostry Karolanki
 8. Wspólnoty Domowego Kościoła włączają się w akcję „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”, która trwa w archidiecezji częstochowskiej. Rodziny należące do wspólnoty podejmują od 2 sierpnia specjalną modlitwę jako wyraz duchowej łączności z kapłanami i za kapłanów. Rodziny i małżonkowie przynależący do wspólnoty Domowego Kościoła deklarują przez cały rok, w każdy pierwszy czwartek miesiąca odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji nowych powołań do kapłaństwa oraz o świętość i łaski potrzebne dla kapłanów.
 9. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce

 10. Siostry Nazaretanki – Dom przy ul 7 Kamienic w Częstochowie
 11. Służebnica Świętej Rodziny – Janina Odój
 12. Pensjonariusz Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego Sióstr Honoratek w Częstochowie, ul. Ogrodowa
 13. S. Maksymiliana od Pana Jezusa Ukrzyżowanego Nazaretanka
 14. dr Wanda Terlecka
 15. dr Beata Stypułkowska