DEKANAT SULMIERZYCKI – 9 sierpnia 2018

Przeszli 25 dekanatów, zostało jeszcze 11. Trwa „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”, w ramach której od 16 lipca do 20 sierpnia codziennie w innym dekanacie kapłani w towarzystwie diakonów, kleryków i osób świeckich pielgrzymują od parafii do parafii modląc się i poszcząc o chlebie i wodzie.

Dziś „Modlitwa serc i stóp kapłańskich” przemierzała dekanat sulmierzycki. Pielgrzymi byli podzieleni na dwie grupy – jedna z nich swoją modlitwę w drodze rozpoczęła od Mszy św. w parafii św. Erazma w Sulmierzycach. Eucharystii przewodniczył i w pielgrzymią trasę kolejny raz wyruszył abp senior Stanisław Nowak:

Po Mszy św. pielgrzymi poszli w kierunku parafii św. Klemensa w Lgocie Wielkiej oraz parafii św. Urszuli w Krępie. Druga grupa pielgrzymów wyruszyła z parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bloku Dobryszycach w kierunku parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Brudzicach, parafii św. Jana Chrzciciela w Łękińsku i parafii NMP Anielskiej w Kleszczowie.

Jaka myśl św. Teresy od Dzieciątka Jezus towarzyszyła pielgrzymom w czwartek 9 sierpnia? Mówi ks. prof. Marian Duda, inicjator akcji:

Drugi raz w pielgrzymce kapłanów uczestniczył ks. Janusz Wojtyla, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie:

Pierwsza grupa pielgrzymów swoją wędrówkę zakończyła w parafii św. Urszuli w Krępie. Mówi ks. Tadeusz Pietrzyk, administrator parafii, który również – w oryginalny sposób – dołączył się do pielgrzymki:

Druga grupa pielgrzymów wyruszyła z parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bloku Dobryszycach w kierunku Brudzic, Łękińska i Kleszczowa. Jak mówi ks. Sylwester Tronina, proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Brudzicach, ostatnim wyświęconym kapłanem z parafii był 13 lat temu ks. Paweł Szczęsny:

W drugiej grupie pielgrzymów po raz kolejny niestrudzenie pielgrzymował ks. Szymon Gołuchowski, proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie:

W czwartek 9 sierpnia pielgrzymowali również: ks. Jarosław Sroka (proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej), ks. Michał Jaskuła oraz dr Janusz Wojtyna. Jutro „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” przejdzie przez dekanat rozprzański.

Zdjęcia: Paweł Kmiecik, dr Janusz Wojtyna