Uczczenie krzyża przez pielgrzymów

Przechodząca przez parafię św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie Pielgrzymka Tarnowska uczciła krzyż peregrynujący przez archidiecezję częstochowską w ramach inicjatywy „Modlitwa serc i stóp kapłańskich”, który znalazł swoje stałe miejsce w miejscowym kościele parafialnym.