Warsztaty biblijne – zaproszenie dla lektorów

Warsztaty biblijne

          Lektorów ze szkół średnich, którzy chcą pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego i zastanowić się nad własnym powołaniem życiowym, zapraszamy na cykl spotkań w ramach „Warsztatów biblijnych”, organizowanych przez Wyższy Instytut Teologiczny przy współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Spotkania będą odbywały się w gmachu Instytutu przy ul. św. Barbary 41 (budynek w kompleksie Wyższego Seminarium Duchownego, druga brama wjazdowa) w następujące poniedziałki: 8 października 2018 r., 12 listopada 2018 r., 10 grudnia 2018 r., 11 marca 2019 r., 8 kwietnia 2019 r., 13 maja 2019 r. oraz zakończenie cyklu dla lektorów w sobotę – 1 czerwca 2019 r. (Archikatedra Częstochowska, święcenia diakonatu)

Porządek spotkań poniedziałkowych:

Godz. 16.00 – wykład o tematyce biblijnej (wspólny dla różnych grup) – wykładowcy WIT i WSD.

Godz. 17.00 – spotkanie biblijne w grupach lektorów – klerycy V roku (opiekun kleryków – Ks. Michał Pabiańczyk, ojciec duchowny).

Tematy poszczególnych wykładów:

8 października 2018 r. – Ks. dr Aleksy Kowalski, Charakterystyka szkół egzegetycznych antiocheńskiej i aleksandryjskiej.

12 listopada 2018 r. – Ks. dr Jacek Molka, Jezus i kobiety.

10 grudnia 2018 r. – Ks. dr Aleksy Kowalski, Egzegeza Orygenesa.

11 marca 2019 r. – Pani dr Halina Pelc, Wezwanie do metanoi w dwudziele św. Łukasza.

8 kwietnia 2019 r. – Ks. dr Łukasz Dyktyński, Biblia i ikony źródłem duchowości maryjnej.

13 maja 2019 r. – Ks. dr Łukasz Laskowski, Katecheza narracyjna św. Łukasza.

 

Idea i główne cele spotkań biblijnych dla lektorów

 

Spotkania biblijne dla lektorów mają być uzupełnieniem ich formacji w Liturgicznej Służbie Ołtarza o aspekt powołaniowy. Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini napisał o tym, że autentycznym powołaniom do życia konsekrowanego i do kapłaństwa sprzyja wierny kontakt ze słowem Bożym (VD, n. 104). Biskupi polscy w Liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania w 2018 roku powołali się na adhortację Benedykta XVI powtarzając za nim, że „powinniśmy pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma Świętego i bliskim obcowaniu z nim, aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść” (Wychowawca chrześcijański w procesie rozeznawania powołania. List pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania 9-15 września 2018 roku, n. 2; VD, n. 104). Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo w Liście pasterskim na czas pracy duszpasterskiej i katechetycznej w nowym roku szkolnym 2018/2019 napisał, że na drodze rozeznania życiowego powołania potrzebne jest głoszone i rozważane słowo Boże (tamże, n. 1). Warsztaty biblijne dla lektorów mają być dla nich pomocą w zastanawianiu się nad swoim powołaniem w świetle słowa Bożego. Główne cele spotkań biblijnych dla lektorów są następujące: 1) Wzbudzenie refleksji nad sposobami powoływania przez Boga do różnych zadań na przykładzie bohaterów biblijnych; 2) Wdrażanie się do kontaktu z Pismem Świętym jako żywym słowem Boga.

 

Informacja o „Warsztatach biblijnych” znajduje się na stronie WIT:

www.wit-czestochowa.pl

Wszelkie dodatkowe informacje i zgłoszenia pod adresem:

[email protected]

dr Beata Stypułkowska