Apostolstwo Modlitwy o Powołania

Częstochowa: powstało Apostolstwo Modlitwy o Powołania i Wspólnota Przyjaciół WSD

Apostolstwo Modlitwy o Powołania i Wspólnota Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego – to dwie nowe inicjatywy podjęte przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Obie inicjatywy działają w ramach archidiecezjalnego duszpasterstwa powołań. Zdaniem ich twórców, są jedną z odpowiedzi na pojawiający się kryzys powołań. – Kiedy byłem świeckim studentem, na spotkaniu duszpasterstwa akademickiego nasz ówczesny duszpasterz ks. Marian Duda wręczył mi święty obrazek, na odwrocie którego było zaproszenie do codziennej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Na obrazku widniał konkretny numer oznaczający to, że jestem już kolejną osobą, która zadeklarowała taką modlitwę. W ten sposób wszedłem do grona apostolstwa modlitwy o powołania – wspomina ks. dr Andrzej Przybylski.

„Dziś, gdy jestem rektorem seminarium i martwi mnie zmniejszająca się liczba kleryków, wiem, że trzeba zacząć się intensywnie modlić w tej intencji” – dodaje.

Nowe inicjatywy podjęte przez kleryków skierowane są do wspólnot parafialnych, ruchów, stowarzyszeń i bractw archidiecezji częstochowskiej, szczególnie do ich młodych członków.

Warunki udziału w Apostolstwie Modlitwy o Powołania to codzienne odmówienie modlitwy „Pod Twoją obronę” i wezwania „Matko Powołań – módl się z nami o nowe powołania kapłańskie i zakonne” oraz udział we Mszy św. i w modlitwie o powołania w pierwszy czwartek każdego miesiąca. W przypadku, gdyby było to niemożliwe, należy odmówić wybraną część różańca w intencji powołań.

Podstawowym celem Wspólnoty Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej jest z kolei m.in. propagowanie idei powołań kapłańskich i zakonnych na terenie parafii, troska o modlitwę w tej intencji, towarzyszenie swoją modlitwą, cierpieniem i służbą formacji seminaryjnej alumnów, wspieranie podejmowanych przez alumnów akcji powołań i zbiórek na rzecz seminarium.

Pozostałe informacje można uzyskać pod adresem: Apostolstwo Modlitwy o Powołania, 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 41, e-mail: [email protected] oraz Wspólnota Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Tamże.

10.02.2009, ks. mf