Prośba do księży dziekanów

Ks. Marian Duda

Częstochowa, dnia 21 lipca 2018 r.

 

Czcigodny Księże Dziekanie,

 

W ślad za podjętą przez kapłanów częstochowskich oddolną i spontaniczną inicjatywą duchową pielgrzymki pieszej do wszystkich wspólnot parafialnych naszej archidiecezji serdecznie i pokornie proszę o włączenie się w miarę swoich możliwości czasowych (rozumiem iż trwa okres urlopowy) w inicjatywę „Modlitwa serc i stóp kapłańskich” w intencji powołań i nas kapłanów już posługujących, którzy bardzo potrzebujemy modlitwy.

Istnieje wiele form włączenia się w ten kapłański pielgrzymi szlak: przejście całej trasy w ramach dekanatu, bądź jej części, czy też tylko jednego odcinka ze swojej parafii do parafii sąsiedniej. Kapłan, który z różnych względów nie może uczestniczyć fizycznie w pielgrzymce, może nie mniej skutecznie wziąć w niej udział w sposób duchowy przez łączenie się z pielgrzymowaniem przez modlitwę i post.

Kalendarz pielgrzymki wraz z nazwiskami kapłanów, diakonów czy alumnów pielgrzymujących jest opublikowany na naszej stronie. Wyznaczona trasa jest tylko propozycją, gdyż Księża w terenie najlepiej orientują się jaka trasa będzie optymalna. Po jej uzgodnieniu proszę o przesłanie jej na adres [email protected] w celu opublikowania.

Uprzejmie proszę o telefoniczne zgłoszenie ewentualnego swojego udziału,tel. 782 510 707, by wszystkie dekanaty miały zapewnioną obsadę pielgrzymki, a w razie braku, by mogli ich zastąpić księża z poza dekanatu, którzy oddali swój czas do dyspozycji tego dzieła.

Uprzejmie proszę o powiadomienie Księży kondekanalnych o powyższym, aby zechcieli łaskawie na czas przejścia pielgrzymki otworzyć kościół, na krótką modlitwę kapłana pielgrzyma w intencji powołań z danej parafii.

Wszelkie informację na bieżąco można śledzić i sugerować ich umieszczenie na stronie https://otojaposlijmnie.pl oraz http://fiat.fm/

 

Z modlitwą i braterskim pozdrowieniem

Ks. Marian